Vložiť odkaz

Titulok (povinné)
Webstránka (povinné)
Kategória (povinné)
Email (povinné)
Kľúčové slová (povinné)
Popis webstránky (povinné)
(max. 300 znakov)

Upozornenie:

  • Správny formát pre uloženie do katalógu URL: http://LLL.sk a nie URL: LLL.sk a tiež nie http://LLL.sk/
  • Pokiaľ odkaz napíšete s lomítkom na konci url nebude správne fungovať!
  • Pokiaľ odkaz napíšete bez http:// nebude správne fungovať!
  • Popis musí byť zmysluplný a tvorený z aspoň 250 znakov!
  • Popis obsahujúci mimoriadne veľký počet chýb bude vymazaný.
  • Pridávajte minimálne 3 kľúčové slová oddelené čiarkou.
  • Text nesmie obsahovať vulgárne výrazy (ani v prípade propagácie adult webu), nesmie propagovať rasovú neznášanlivosť ani inak porušovať zákony Slovenskej republiky.
  • Môžete pridávať i adult weby, ale iba so slušným popisom!

Predtým, než vložíte odkaz do katalógu, prečítajte si "UPOZORNENIE"